The Paraskills Competitions Project | Erasmus+ 2014-1-NL01-KA204-001215
 • PARASKILLS: Състезания за професионални умения за хора с увреждания

Join us!

Open form

Follow us on Facebook

Go to Facebook page

Skills+ Competitions

Go to competitions page!

Partner area

Enter partner area

Paraskills в орехова черупка

nutshellПроектът Paraskills Project създава базовата мрежа, инфраструктура и модел за национални и международни състезания за професионални умения на хора с увреждания.

Ние открояваме основните цели на проекта по този начин:

 1. Повишаване на социално-икономическото включване на работещите хора с увреждания по структуриран и устойчив начин
 2. Подобряване на възможностите за учене през целия живот на хората с професионални увреждания
 3. Подобряване на образа и стереотипите за работещите хора с увреждания, демонстриране на тяхната надеждност и принос към екипа не само в защитени предприятия, но на свободния пазар на труда
 4. Намаляване на неохотата на бизнеса и организациите да наемат хора с професионални увреждания, намаляване на пропастта между хората с увреждания и пазара на труда
 5. Подобряване на базовите и професионалните умения на работещите хора с увреждания
 6. Подобряване на информацията и комуникационните връзки между пазара на труда и хората с увреждания
 7. Продължаваща подкрепа за развитието на сертификационната система P-Scales (модел за оценяване и сертифициране на хора със специални образователни потребности, акредитиран във Великобритания
 8. Увеличаване на формалното сертифициране (ECVET) за хора с увреждания, съобразено с Европейската квалификационна рамка
 9. Създаване на устойчив формат за състезания за професионални умения, който да бъде продължен и поддържан и след приключване на финансирането на проекта
 10. Създаване на ролеви модели за хората с професионални увреждания

Paraskills in Erasmus+ promo video

Подкрепи ни!

If you want to support us, participate in the Paraskills competitions, or volunteer, please take a minute to leave your contact details here.

New Downloads

Icon
Flyer No.2 - English

Flyer No.2 - English version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - Dutch

Flyer No.2 - Dutch version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - German

Flyer No.2 - German version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - Italian

Flyer No.2 - Italian version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - Czech

Flyer No.2 - Czech version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - Bulgarian

Flyer No.2 - Bulgarian version. Available for download.