The Paraskills Competitions Project | Erasmus+ 2014-1-NL01-KA204-001215
  • PARASKILLS: Състезания за професионални умения за хора с увреждания

Втора проектна среща: Waddinxveen, NL

Втората среща на партньорите от консорциума на проекта Paraskills се провежда в Холандия на 19-20 януари. Партньорите дискутират професионалните области, в които да съсредоточат усилията на екипите си в близките месеци. На базата на тези дебати ще се вземат и окончателните решения за професиите, по които ще се проведат и първите paraskills състезания.

Paraskills in Erasmus+ promo video

Подкрепи ни!

If you want to support us, participate in the Paraskills competitions, or volunteer, please take a minute to leave your contact details here.

New Downloads

Icon
Flyer No.2 - English

Flyer No.2 - English version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - Dutch

Flyer No.2 - Dutch version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - German

Flyer No.2 - German version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - Italian

Flyer No.2 - Italian version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - Czech

Flyer No.2 - Czech version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - Bulgarian

Flyer No.2 - Bulgarian version. Available for download.