The Paraskills Competitions Project | Erasmus+ 2014-1-NL01-KA204-001215
  • PARASKILLS: Състезания за професионални умения за хора с увреждания

Защо е нужен този проект?

holding-hands

Защото ние вярваме, че хората с увреждания нямат нужда от помощ, а от възможности – за да покажат на всички кои са и какви неща могат да правят.

Защото е глупаво да изолираш хората, да не им даваш възможности за работа и да ги държиш на социални помощи, когато те могат да работят, да постигат цели и да напредват в своята професионална сфера.

Защото за кандидатите за работа и служителите с увреждания не бива да се съди по увреждането, а по уменията.

Защото състезанията създават и утвърждават положителни ролеви модели и мотивират хората за учене и постижения.

Защото ние поддържаме ценностите и дълбоката увереност на Европейския съюз, че включването и разнообразието са крайъгълните камъни на едно напреднало и справедливо общество.

Paraskills in Erasmus+ promo video

Подкрепи ни!

If you want to support us, participate in the Paraskills competitions, or volunteer, please take a minute to leave your contact details here.

New Downloads

Icon
Flyer No.2 - English

Flyer No.2 - English version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - Dutch

Flyer No.2 - Dutch version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - German

Flyer No.2 - German version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - Italian

Flyer No.2 - Italian version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - Czech

Flyer No.2 - Czech version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - Bulgarian

Flyer No.2 - Bulgarian version. Available for download.