The Paraskills Competitions Project | Erasmus+ 2014-1-NL01-KA204-001215
 • PARASKILLS: Soutěže v oblasti odborných dovedností pro osoby se zdravotním postižením

Join us!

Open form

Follow us on Facebook

Go to Facebook page

Skills+ Competitions

Go to competitions page!

Partner area

Enter partner area

Paraskills v kostce

nutshellProjekt Paraskills vytváří podporu, infrastrukturu a model pro národní a mezinárodní soutěže v oblasti dovedností pro osoby se zdravotním postižením.

Hlavní cíle projektu jsou:

 1. Zvýšit socioekonomickou účast zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním a to strukturovaným a udržitelným způsobem
 2. Zlepšit možnosti celoživotního vzdělávání pro osoby se zdravotním postižením na trhu práce
 3. Zlepšit image a odbourat stereotypy zdravotně postižených zaměstnanců;  prokázat, že jsou spolehlivou a hodnotnou pracovní sílou nejen pro chráněné dílny, ale rovněž na otevřeném trhu práce.
 4. Snížit neochotu podniků a organizací zaměstnávat osoby s handicapem na trhu práce, snížit nebo úplně odstranit propast mezi osobami s postižením a pracovním trhem
 5. Zvýšit základní a odborné dovednosti u osob se zdravotním postižením
 6. Zlepšit informační a komunikační vazby mezi otevřeným trhem práce a osobami se zdravotním postižením
 7. Posunout vývoj certifikačního systému P-Scales (britského akreditovaného modelu pro hodnocení a certifikaci osob se speciálními vzdělávacími potřebami)
 8. Podpořit využití oficiální certifikace (ECVET) s vazbou na Evropský kvalifikační rámec pro osoby se zdravotním postižením
 9. Vytvořit formát pro dovednostní soutěže, jako základ pro jejich další opakování
 10. Vytvořit pozitivní vzory pro osoby s postižením na trhu práce

Chcete-li nás podpořit nebo se zúčastnit soutěže  Paraskills, zanechte nám prosím své kontaktní údaje zde..

Paraskills in Erasmus+ promo video

Přidejte se k nám!

If you want to support us, participate in the Paraskills competitions, or volunteer, please take a minute to leave your contact details here.

New Downloads

Icon
Flyer No.2 - English

Flyer No.2 - English version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - Dutch

Flyer No.2 - Dutch version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - German

Flyer No.2 - German version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - Italian

Flyer No.2 - Italian version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - Czech

Flyer No.2 - Czech version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - Bulgarian

Flyer No.2 - Bulgarian version. Available for download.