The Paraskills Competitions Project | Erasmus+ 2014-1-NL01-KA204-001215
  • PARASKILLS: Soutěže v oblasti odborných dovedností pro osoby se zdravotním postižením

Do projektu Paraskills vstoupila Itálie

ANFE, italský partner projektu Paraskills vydal oficiální stručné prohlášení, které je k dispozici médiím a dalších zúčastněným stranám na jejich internetových stránkách.

Další informace o projektu a rozsahu činnosti v Itálii je možné získat od koordinátora projektu v Itálii: Elisabetta Briguglio, Capo Segreteria Nazionale, ANFE, Via Federico Cesi, 44-00193 Roma, tel +39 06 3213956, fax 06 32503248 , e-mail: ebriguglio@anfe.it

Paraskills in Erasmus+ promo video

Přidejte se k nám!

If you want to support us, participate in the Paraskills competitions, or volunteer, please take a minute to leave your contact details here.

New Downloads

Icon
Flyer No.2 - English

Flyer No.2 - English version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - Dutch

Flyer No.2 - Dutch version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - German

Flyer No.2 - German version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - Italian

Flyer No.2 - Italian version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - Czech

Flyer No.2 - Czech version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - Bulgarian

Flyer No.2 - Bulgarian version. Available for download.