The Paraskills Competitions Project | Erasmus+ 2014-1-NL01-KA204-001215
  • PARASKILLS: Soutěže v oblasti odborných dovedností pro osoby se zdravotním postižením

Leták projektu Paraskills

Informační leták projektu Paraskills je nyní k dispozici ve všech partnerských jazycích a najdete ho na webových stránkách projektu pod záložkou „ Pro partnery“, která má omezený přístup.

Jednotliví partneři mají na starosti údržbu komunikačních kanálů ve svých zemích, proto neváhejte kontaktovat nejbližší partnerskou organizaci pro podrobnější informace o projektu.

Paraskills in Erasmus+ promo video

Přidejte se k nám!

If you want to support us, participate in the Paraskills competitions, or volunteer, please take a minute to leave your contact details here.

New Downloads

Icon
Flyer No.2 - English

Flyer No.2 - English version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - Dutch

Flyer No.2 - Dutch version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - German

Flyer No.2 - German version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - Italian

Flyer No.2 - Italian version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - Czech

Flyer No.2 - Czech version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - Bulgarian

Flyer No.2 - Bulgarian version. Available for download.