The Paraskills Competitions Project | Erasmus+ 2014-1-NL01-KA204-001215
  • PARASKILLS: Soutěže v oblasti odborných dovedností pro osoby se zdravotním postižením

Proč tento projekt?

holding-hands

Protože jsme přesvědčeni, že lidé s postižením nepotřebují pomoc, ale příležitosti – ukázat všem, kdo jsou, a že disponují řadou dovedností a znalostí.

Protože je nesmyslné udržovat na sociálních dávkách osoby, které mohou pracovat, a docílit profesního rozvoje.

Protože uchazeči a zaměstnanci by neměli být posuzováni podle míry jejich postižení, nýbrž podle jejich schopností.

Protože soutěžní akce vytváří a podporují pozitivní vzory, motivují lidi se učit a něčeho dosáhnout.

Protože se hlásíme k šíření poslání EU, která podporuje integraci a rozmanitost jako základní kámen ve vyspělé a spravedlivé společnosti.

Chcete-li nás podpořit nebo se zúčastnit soutěže  Paraskills, zanechte nám prosím své kontaktní údaje zde.

Paraskills in Erasmus+ promo video

Přidejte se k nám!

If you want to support us, participate in the Paraskills competitions, or volunteer, please take a minute to leave your contact details here.

New Downloads

Icon
Flyer No.2 - English

Flyer No.2 - English version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - Dutch

Flyer No.2 - Dutch version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - German

Flyer No.2 - German version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - Italian

Flyer No.2 - Italian version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - Czech

Flyer No.2 - Czech version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - Bulgarian

Flyer No.2 - Bulgarian version. Available for download.