The Paraskills Competitions Project | Erasmus+ 2014-1-NL01-KA204-001215

Join us!

Open form

Follow us on Facebook

Go to Facebook page

Skills+ Competitions

Go to competitions page!

Partner area

Enter partner area

Na kratko o projektu

nutshellProjekt Paraskills ustvarja podporna omrežja, infrastrukturo in model za nacionalna in mednarodna tekmovanja v spretnostih za invalide.

S projektom želimo:

  1. povečati družbeno-ekonomsko vključevanje zaposlenih invalidov na strukturiran in trajnosten način,
  2. izboljšati možnosti za vseživljenjsko učenje za delovne invalide,
  3. izboljšati podobo in odpraviti stereotipe o zaposlovanju invalidov ter prikazati, da so zanesljiva in dragocena delovna sila ne le v invalidskih podjetjih temveč tudi na odprtem trgu dela,
  4. zmanjšati nepripravljenost podjetij in organizacij glede zaposlovanja ljudi z invalidnostjo ter zmanjšati oziroma premostiti vrzel med ljudmi z invalidnostjo in trgom dela,
  5. izboljšati osnovne in poklicne spretnosti zaposlenih invalidov,
  6. izboljšati informacijske in komunikacijske tokove med trgom dela in invalidi,
  7. pospešiti razvoj P-Scales sistema certificiranja (uveljavljenega angleškega modela za ugotavljanje in potrjevanje spretnosti in znanj ljudi s posebnimi potrebami),
  8. povečati potrjevanje znanj (ECVET) za osebe s posebnimi potrebami v povezavi z evropskim kvalifikacijskim okvirjem,
  9. ustvariti okvir za nadaljnja tekmovanja v spretnostih,
  10. skozi vzornike krepiti pozitivno samopodobo invalidov.

Če nas želite podpreti, sodelovati v Paraskills tekmovanjih ali sodelovati kot prostovoljec, si vzemite minuto in pustite svoje podatke.

Paraskills in Erasmus+ promo video

Join us!

If you want to support us, participate in the Paraskills competitions, or volunteer, please take a minute to leave your contact details here.

New Downloads

Icon
Flyer No.2 - English

Flyer No.2 - English version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - Dutch

Flyer No.2 - Dutch version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - German

Flyer No.2 - German version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - Italian

Flyer No.2 - Italian version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - Czech

Flyer No.2 - Czech version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - Bulgarian

Flyer No.2 - Bulgarian version. Available for download.