The Paraskills Competitions Project | Erasmus+ 2014-1-NL01-KA204-001215

Zakaj je ta projekt potreben?

holding-hands

Ker menimo, da ljudje s posebnimi potrebami ne potrebujejo pomoči, ampak priložnosti – da ostalim pokažejo kaj so in kaj zmorejo.

Ker je neumno, da ljudje ostajajo nezaposleni in odvisni od socialne pomoči, če lahko delajo, dosegajo uspehe in napredujejo na svojem poklicnem področju.

Ker iskalcev dela in zaposlenih ne bi smeli soditi po njihovih invalidnostih temveč po njihovih spretnostih in znanjih.

Ker skozi tekmovanja in vzornike krepimo pozitivno samopodobo ljudi s posebnimi potrebami ter jih spodbujamo k učenju in dosežkom.

Ker prispevamo k širši ideji EU, da sta inkluzija in raznolikost mejnika napredne in pravične družbe.

Če nas želite podpreti, sodelovati v Paraskills tekmovanjih ali sodelovati kot prostovoljec, si vzemite minuto in nam sporočite svoje podatke.

Paraskills in Erasmus+ promo video

Join us!

If you want to support us, participate in the Paraskills competitions, or volunteer, please take a minute to leave your contact details here.

New Downloads

Icon
Flyer No.2 - English

Flyer No.2 - English version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - Dutch

Flyer No.2 - Dutch version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - German

Flyer No.2 - German version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - Italian

Flyer No.2 - Italian version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - Czech

Flyer No.2 - Czech version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - Bulgarian

Flyer No.2 - Bulgarian version. Available for download.