The Paraskills Competitions Project | Erasmus+ 2014-1-NL01-KA204-001215
  • PARASKILLS: Състезания за професионални умения за хора с увреждания

За нас и нашето обещание

eu-flag-largeНие идваме от различни части на Европа и имаме различен професионален опит и експертност — от областта на образованието и обучението, социалното включване и услугите в подкрепа на хората с увреждания, организационното поведение и организационното развитие, бизнес мениджмънта и информационните технологии.

И все пак ние споделяме общи ценности: хората са забележителни по много начини, но наистина изумителни са волята и постиженията на онези, които са изправени ежедневно пред физически или интелектуални предизвикателства. В проекта Paraskills ние събираме на едно място нашия опит, за да подкрепим и доразвием процеса на придобиване на умения от хора, живеещи с увреждания, да повишим информираността за техните компетенции сред работодателите и сред обществото като цяло, да подкрепим техните успешни професионални начинания.

Ето кои сме ние:

NL Stichting Kenniscentrum Pro Work | www.pro-work.nl
NL Stichting Skills Netherlands | www.skills-netherlands.nl
BG Колеж по мениджмънт „Адам Смит“ – Национален учебен център | www.adamsmith.bg
CZ Euroface Consulting s.r.o. | www.euro-face.cz
DE Salo + Partner Berufliche Bildung GmbH | www.salo-ag.de
IT Associazione Nazionale Famiglie degli Emigrati (ANFE) | www.anfe.it
SI Andragoski zavod Ljudska univerza Velenje | www.lu-velenje.si

Нашата обща цел се споделя от нашите консултанти и съветници в този проект:

NL IN Advies & Coaching | www.inadviesencoaching.nl
UK The Learning Machine Ltd. | www.thelearningmachine.co.uk

Paraskills in Erasmus+ promo video

Подкрепи ни!

If you want to support us, participate in the Paraskills competitions, or volunteer, please take a minute to leave your contact details here.

New Downloads

Icon
Flyer No.2 - English

Flyer No.2 - English version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - Dutch

Flyer No.2 - Dutch version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - German

Flyer No.2 - German version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - Italian

Flyer No.2 - Italian version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - Czech

Flyer No.2 - Czech version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - Bulgarian

Flyer No.2 - Bulgarian version. Available for download.