The Paraskills Competitions Project | Erasmus+ 2014-1-NL01-KA204-001215
  • PARASKILLS: Състезания за професионални умения за хора с увреждания

МОТ за наемането на хора с увреждания

ILO-logoМеждународната организация на труда (МОТ, която е специализираната агенция на ООН за труда, публикува това видео, за да демонстрира как хората с увреждания представляват неизползван източник на умения, които могат да допринесат за бизнеса. Видеото се нарича „The Ability Factor: Employing people with disabilities makes good business sense“ („Факторът „способност“: Наемането на хора с увреждания наистина има смисъл за бизнеса“).

Вижте видеото, помислете върху него, споделете го!

Paraskills in Erasmus+ promo video

Подкрепи ни!

If you want to support us, participate in the Paraskills competitions, or volunteer, please take a minute to leave your contact details here.

New Downloads

Icon
Flyer No.2 - English

Flyer No.2 - English version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - Dutch

Flyer No.2 - Dutch version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - German

Flyer No.2 - German version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - Italian

Flyer No.2 - Italian version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - Czech

Flyer No.2 - Czech version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - Bulgarian

Flyer No.2 - Bulgarian version. Available for download.