The Paraskills Competitions Project | Erasmus+ 2014-1-NL01-KA204-001215
  • PARASKILLS: Състезания за професионални умения за хора с увреждания

Нов Paraskills партньор в България

Donika Balabanova, Director of the Agency for people with disabilities, Tryavna

Доника Балабанова, директор на Агенцията за хора с увреждания – Трявна

Българския координатор на проекта Paraskills, Колежът по мениджмънт „Адам Смит“, с удоволствие съобщава за сключено партньорство с местния клон на Агенцията за хората с увреждания в Трявна, обл. Габрово.

По време на среща с директора, г-жа Доника Балабанова, директорът на Колежа г-н Андрей Стойчев и координаторът на проекта г-жа Гергана Пенчева постигнаха общо разбиране и съгласие за важното място на моделите за подражание в процеса на интеграция и социално включване, вкл. по отношение на пазара на труда, на хората с увреждания. Участниците в срещата набелязаха работен план за действие и взеха решение Трявна да бъде център на състезанията Paraskills в България.

В следващите няколко месеца екипи на двете организации ще работя в тясно сътрудничество за подбора и подготовката на участниците в състезанията в няколко професионални направления.

 

Paraskills in Erasmus+ promo video

Подкрепи ни!

If you want to support us, participate in the Paraskills competitions, or volunteer, please take a minute to leave your contact details here.

New Downloads

Icon
Flyer No.2 - English

Flyer No.2 - English version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - Dutch

Flyer No.2 - Dutch version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - German

Flyer No.2 - German version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - Italian

Flyer No.2 - Italian version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - Czech

Flyer No.2 - Czech version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - Bulgarian

Flyer No.2 - Bulgarian version. Available for download.