The Paraskills Competitions Project | Erasmus+ 2014-1-NL01-KA204-001215
  • PARASKILLS: Състезания за професионални умения за хора с увреждания

Paraskills България установява първите си контакти

contactsКолежът по мениджмънт „Адам Смит“ започва кампания, в рамките на която ще се свърже с работодателите в България, които наемат хора с увреждания, с предприятията на хора с увреждания и с неправителствените организации, които работят в сектора, включително пациентски организации.

Целта ни е да запознаем нашите бъдещи партньори с проекта и да намерим първите участници в състезанията за професионални умения на хора с увреждания Paraskills!

Paraskills in Erasmus+ promo video

Подкрепи ни!

If you want to support us, participate in the Paraskills competitions, or volunteer, please take a minute to leave your contact details here.

New Downloads

Icon
Flyer No.2 - English

Flyer No.2 - English version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - Dutch

Flyer No.2 - Dutch version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - German

Flyer No.2 - German version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - Italian

Flyer No.2 - Italian version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - Czech

Flyer No.2 - Czech version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - Bulgarian

Flyer No.2 - Bulgarian version. Available for download.