The Paraskills Competitions Project | Erasmus+ 2014-1-NL01-KA204-001215
  • PARASKILLS: Състезания за професионални умения за хора с увреждания

Paraskills в Италия

news-anfe-1ANFE (Национална ссоциация на семействата на емигранти), италианският партньор в Paraskills, публикува официално съобщение за старта на проекта, достъпно за медиите и други заинтересовани лица и организации от уебсайта на Асоциацията.

Повече информация за проекта и обхвата на дейностите, планирани в Италия, може да бъдат получени от италианския координатор: Elisabetta Briguglio, Capo Segreteria Nazionale, ANFE, Via Federico Cesi, 44 – 00193 Roma, tel +39 06 3213956, fax 06 32503248, e-mail: ebriguglio@anfe.it

Paraskills in Erasmus+ promo video

Подкрепи ни!

If you want to support us, participate in the Paraskills competitions, or volunteer, please take a minute to leave your contact details here.

New Downloads

Icon
Flyer No.2 - English

Flyer No.2 - English version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - Dutch

Flyer No.2 - Dutch version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - German

Flyer No.2 - German version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - Italian

Flyer No.2 - Italian version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - Czech

Flyer No.2 - Czech version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - Bulgarian

Flyer No.2 - Bulgarian version. Available for download.