The Paraskills Competitions Project | Erasmus+ 2014-1-NL01-KA204-001215
  • PARASKILLS: Soutěže v oblasti odborných dovedností pro osoby se zdravotním postižením

Posts in category Uncategorized

In Memoriam

Jménem partnerských organizací projektu Paraskills s hlubokou lítostí oznamujeme, že nás dne 24.5.2015 opustil vynikající člen naší profesní komunity, vizionář ve vzdělávání a technologiích, skvělý sportovec a laskavý člověk. Ian Lynch, zakladatel a ředitel společnosti The Learning Machine (UK), zemřel náhle na následky těžkého infarktu. Se zármutkem zůstáváme oddáni společným hodnotám a idejím v lepší budoucnost […]

Druhé setkání par...

Ve dnech 19. – 20. ledna 2015 se konalo již druhé setkání partnerů projektu Paraskills, které proběhlo v Nizozemsku. Partneři diskutovali o jednotlivých oblastech profesního zaměření, ve kterých bude probíhat další vývoj. Partneři rozhodli, které odborné profese budou zahrnuty do soutěže Paraskills.

Do projektu Paras...

ANFE, italský partner projektu Paraskills vydal oficiální stručné prohlášení, které je k dispozici médiím a dalších zúčastněným stranám na jejich internetových stránkách. Další informace o projektu a rozsahu činnosti v Itálii je možné získat od koordinátora projektu v Itálii: Elisabetta Briguglio, Capo Segreteria Nazionale, ANFE, Via Federico Cesi, 44-00193 Roma, tel +39 06 3213956, fax […]

Schválené logo Pa...

Projektoví partneři schválili logo projektu Paraskills. Pro zajištění maximálního zviditelnění a informovanosti bude v průběhu projektu toto logo doplněno logem soutěže Paraskills. Logo Paraskills koresponduje s barvami olympiády a diverzitou dovedností.

ILO – zaměs...

Mezinárodní organizace práce (ILO), specializovaná organizace OSN, zveřejnila video, které ukazuje, jak si lidé se zdravotním postižením představují dosud nevyužitý soubor odborných znalostí a dovedností, které mohou zlepšit podnikání. Video najdete pod názvem “The Ability Factor: people with disabilities makes good business sense”. Přehraj, přemýšlej a sdílej dále.

Leták projektu Pa...

Informační leták projektu Paraskills je nyní k dispozici ve všech partnerských jazycích a najdete ho na webových stránkách projektu pod záložkou „ Pro partnery“, která má omezený přístup. Jednotliví partneři mají na starosti údržbu komunikačních kanálů ve svých zemích, proto neváhejte kontaktovat nejbližší partnerskou organizaci pro podrobnější informace o projektu.

Paraskills in Erasmus+ promo video

Přidejte se k nám!

If you want to support us, participate in the Paraskills competitions, or volunteer, please take a minute to leave your contact details here.

New Downloads

Icon
Flyer No.2 - English

Flyer No.2 - English version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - Dutch

Flyer No.2 - Dutch version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - German

Flyer No.2 - German version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - Italian

Flyer No.2 - Italian version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - Czech

Flyer No.2 - Czech version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - Bulgarian

Flyer No.2 - Bulgarian version. Available for download.