The Paraskills Competitions Project | Erasmus+ 2014-1-NL01-KA204-001215
  • PARASKILLS: Soutěže v oblasti odborných dovedností pro osoby se zdravotním postižením

Druhé setkání partnerů projektu v Nizozemsku (Waddinxveen)

Ve dnech 19. – 20. ledna 2015 se konalo již druhé setkání partnerů projektu Paraskills, které proběhlo v Nizozemsku. Partneři diskutovali o jednotlivých oblastech profesního zaměření, ve kterých bude probíhat další vývoj. Partneři rozhodli, které odborné profese budou zahrnuty do soutěže Paraskills.

Paraskills in Erasmus+ promo video

Přidejte se k nám!

If you want to support us, participate in the Paraskills competitions, or volunteer, please take a minute to leave your contact details here.

New Downloads

Icon
Flyer No.2 - English

Flyer No.2 - English version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - Dutch

Flyer No.2 - Dutch version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - German

Flyer No.2 - German version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - Italian

Flyer No.2 - Italian version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - Czech

Flyer No.2 - Czech version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - Bulgarian

Flyer No.2 - Bulgarian version. Available for download.