The Paraskills Competitions Project | Erasmus+ 2014-1-NL01-KA204-001215
  • PARASKILLS: Soutěže v oblasti odborných dovedností pro osoby se zdravotním postižením

ILO – zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Mezinárodní organizace práce (ILO), specializovaná organizace OSN, zveřejnila video, které ukazuje, jak si lidé se zdravotním postižením představují dosud nevyužitý soubor odborných znalostí a dovedností, které mohou zlepšit podnikání. Video najdete pod názvem “The Ability Factor: people with disabilities makes good business sense”.

Přehraj, přemýšlej a sdílej dále.

Paraskills in Erasmus+ promo video

Přidejte se k nám!

If you want to support us, participate in the Paraskills competitions, or volunteer, please take a minute to leave your contact details here.

New Downloads

Icon
Flyer No.2 - English

Flyer No.2 - English version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - Dutch

Flyer No.2 - Dutch version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - German

Flyer No.2 - German version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - Italian

Flyer No.2 - Italian version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - Czech

Flyer No.2 - Czech version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - Bulgarian

Flyer No.2 - Bulgarian version. Available for download.