The Paraskills Competitions Project | Erasmus+ 2014-1-NL01-KA204-001215
 • PARASKILLS: Skills wedstrijden voor personen met een beperking

Join us!

Open form

Follow us on Facebook

Go to Facebook page

Skills+ Competitions

Go to competitions page!

Partner area

Enter partner area

Paraskills in een notendop

nutshell

Het Paraskills Project creëert het ondersteunende netwerk, de infrastructuur en het model voor nationale en internationale beroepenwedstrijden voor mensen met een handicap.

We hebben de belangrijkste doelstellingen van het project als volgt beschreven:     

 1. Het vergroten van sociaaleconomische participatie van werknemers met een handicap op een gestructureerde en duurzame manier     
 2. Het verbeteren van mogelijkheden tot lifelong learning voor mensen met een arbeidsbeperking
 3. Het verbeteren van het imago en de stereotypen van gehandicapte werknemers; laten zien dat zij betrouwbare en waardevolle leden van de beroepsbevolking zijn, niet alleen binnen sociale werkplaatsen, maar ook binnen de open arbeidsmarkt   
 4. Het verlagen van de terughoudendheid van bedrijven en organisaties om mensen met een arbeidshandicap in dienst te nemen, het verkleinen of zelfs dichten van de kloof tussen mensen met een handicap en de arbeidsmarkt     
 5. Het verbeteren van de basis- en beroepsvaardigheden van de werknemers met een handicap     
 6. Het verbeteren van de informatie en communicatie tussen de open arbeidsmarkt en de mensen met een handicap     
 7. Het bevorderen van de ontwikkeling van het P-Scales certificatiesysteem (UK-geaccrediteerd model voor de beoordeling en certificering van mensen met beperkingen)  
 8. Toenemen van de formele certificering (ECVET) van mensen met een handicap gerelateerd aan het European Qualifications Framework  
 9. Het creëren van een format voor beroepenwedstrijden als basis voor terugkerende wedstrijden     
 10. Het creëren van rolmodellen voor mensen met een arbeidshandicap

Als u ons wilt ondersteunen, wilt deelnemen aan de Paraskills wedstrijden, of als u zich in wilt zetten als vrijwilliger, laat dan uw contactgegevens hier achter.

Paraskills in Erasmus+ promo video

Join us!

If you want to support us, participate in the Paraskills competitions, or volunteer, please take a minute to leave your contact details here.

New Downloads

Icoon
Flyer No.2 - English

Flyer No.2 - English version. Available for download.

Icoon
Flyer No.2 - Dutch

Flyer No.2 - Dutch version. Available for download.

Icoon
Flyer No.2 - German

Flyer No.2 - German version. Available for download.

Icoon
Flyer No.2 - Italian

Flyer No.2 - Italian version. Available for download.

Icoon
Flyer No.2 - Czech

Flyer No.2 - Czech version. Available for download.

Icoon
Flyer No.2 - Bulgarian

Flyer No.2 - Bulgarian version. Available for download.