The Paraskills Competitions Project | Erasmus+ 2014-1-NL01-KA204-001215

Objavil Mihaela Orozel

Predstavitev proj...

Predstavitev projekta Paraskills Društvu za kadrovsko dejavnost Velenje

AZ LUV je 24. marca 2015 projekt Paraskills predstavila na Strokovnem srečanju na temo Kompetence v vsakdanjem in poslovnem življenju. Srečanja so se udeležili predstavniki kadrovskih služb različnih podjetij v Šaleški regiji. V okviru predstavitve so se seznanili s cilji projekta, aktivnostmi in svojo vlogo ob morebitnem sodelovanju v projektu. Projekt sta predstavili Biserka Plahuta, […]

ILO o zaposlovanj...

Mednarodna organizacija dela (ILO), specializirana agencija OZN za delo, je objavila video, s katerim želi pokazati, kako ljudje s posebnimi potrebami predstavljajo neizkoriščen vir spretnosti, ki lahko izboljšajo poslovanje podjetja. Naslov videa je “Sposobnost kot dejavnik: Zaposlovanje invalidov je dobra poslovna poteza”. Oglejte si ga, razmislite in ga delite.

Drugo partnersko ...

Drugo partnersko srečanje v projektu Paraskills je potekalo na Nizozemskem 19-20 januarja 2015. Partnerji so razpravljali o poklicnih področjih, na katera se bo osredotočalo nadaljnje delo. Odločali so tudi o tem, kateri poklici bodo vključeni v Paraskills tekmovanja.

Paraskills in Erasmus+ promo video

Join us!

If you want to support us, participate in the Paraskills competitions, or volunteer, please take a minute to leave your contact details here.

New Downloads

Icon
Flyer No.2 - English

Flyer No.2 - English version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - Dutch

Flyer No.2 - Dutch version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - German

Flyer No.2 - German version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - Italian

Flyer No.2 - Italian version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - Czech

Flyer No.2 - Czech version. Available for download.

Icon
Flyer No.2 - Bulgarian

Flyer No.2 - Bulgarian version. Available for download.